RADIESTEZIJA-Meritev sevanj
 
 
RADIESTEZIJA
 
 
 V naravi je vse polno najrazli?nejših sevanj. Najpomembnejše
med njimi pa so:
 
-zemeljska in kozmi?na sevanja, 
-sevanja podzemnih vodnih tokov, 
-tehni?na sevanja,
-sevanja radioaktivnih in ostalih plinov. (plin radon...)
 
  Radiestezija je veda, ki se ukvarja z odkrivanjem teh sevanj
v bivalnih prostorih, da se jih lahko izognemo in tako varujemo
svoje zdravje. Številne radiestezijske raziskave po vsem svetu
so pokazale, da veliko bolezni pri ljudeh izvira iz napa?ne lege
postelje in delovnega mesta, kjer so škodljiva sevanja
najmo?nejša.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NARO?ITE RADIESTEZIJSKE MERITVE, meritve sevanj:
 
Meritve stanovanj, spalnic, otroških sob, delovnih prostorov, hiš, parcel...
 
                   GSM: 070 717 166
           Pišite nam:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ŠKODLJIVA SEVANJA:
 
1. HARTMAN (zemeljsko sevanje): Poteka v smereh S-J in V-Z, širina žarka je cca 30cm.
Poteka po celi zemeljski obli, zato to vrsto sevanja imenujemo tudi hartmanova mreža.
 
Sti?iš?a tvorijo t.i. hartmanov križ. Hartmanovo sevanje poteka 2mx 2,4m.Ta vrsta
sevanja povzro?a kroni?na obolenja organov, žlez, še bolj intenzivno pa delujejo na samih
sti?iš?ih - (hartmanov križ)
 
2.VODNI TOKOVI - (vodno sevanje): (Pri vodnem sevanju se ne štejejo potoki, reke,
talnica, sanitarna voda ampak globinski tokovi, )
 
Vodni tok se izkaže za zelo nepredvidljivo nevarnost, zakriva marsikatere težave ter po
naših raziskavah omogo?a celo boljše spanje kot sicer in je poglavitnejši kreator
t.i.skritih bolezni, katere znaki se izkažejo dostikrat zelo pozno, povzro?ajo tudi
lahko rakasta obolenja.
 
3.CURRY- kozmi?no sevanje - kozmi?na mreža
Poteka pod kotom 45 stopinj glede na Hartmanovo mrežo in je širine cca 0,5m.
Kozmi?no sevanje povzro?a težave z spanjem, nespe?nost, kar slabi naš imunski
sistem, deluje vnetno (mehur, ledvice, moške in ženske genitalije,
revmatoidno – na kosteh, dolo?ene kombinacije povzro?ajo probleme s sr?nim
ritmom (aritmija -  tahikardija-bradikardija)
 
4. TEHNI?NO SEVANJE, ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 
(bazne postaje, daljnovodi, antene, ra?unalniki, mobiteli, gospodinjski aparati...)

ŽIVALI, RASTLINE IN SEVANJA
Škodljiva mesta (geopatogene cone)  spoznamo, ?e opazujemo naravo.
Bezeg, robidnice, kopriva, topol kažejo na vlažno podro?je. Podzemna
voda lahko proizvede takšen zemeljski tok, ki je škodljiv. Tudi živali kot
so ma?ke, ?ebele (ko rojijo),ose itd. se zadržujejo najraje na križiš?ih
zemeljskega sevanja. Bela omela raste na drevesih pod katerimi so
vodne žile. Od višine izbokline na drevesu se da ugotoviti tudi globina
vodne žile, ki je povzro?ila ta tumor na drevesu. Skrivljena ali
poškodovana drevesa so ponavadi rezultat podzemnih voda ali
drugega zemeljskega sevanja. Drevo se poskuša z upogibanjem
izogniti tem vplivom.
Doktor Hartman je naredil poizkus z mišmi okuženimi z tumorjem prvo
skupino je dal na dobro mesto, drugo pa na škodljivo sevalno mesto,
v 40 dneh so vse miši na škodljivem mestu poginile.
Mesta kjer gnezdijo lastovke, štorklje ali kjer se zadržuje pes, ovca,
krava, konj so dobra mesta. Tako so nekdaj ljudje preverjali dobra
mesta za gradnjo svojih bivališ?.

 

SEVANJA HARTMANOVIH IN CARRYIREVIH ZEMELJSKIH MREŽ
 
Doktor medicine Ernest Hartman je odkril, da zemeljsko oblo presevajo 21 cm
široki sevalni pasovi v smeri sever-jug, ki so v rastru 2x2.5 m, na teh prese?iš?ih
mnogokrat prihaja do škodljivih sevanj. 
Doktor Mafred Curry je odkril podobno diagonalno mrežo v rastru 3,5 x 3,5 m,
do posebno škodljivih to?k lahko prihaja, ko se to?ke Hartmanove in
Carryjeve mreže prekrivajo.
Te mreže se spreminjajo pri polni luni, pri son?nem obratu Solsticiju
in Ekvinokciju, pred potresom in vulkanskim izbruhom. To je vzrok, da
živali za?utijo te spremembe in ?e je potrebno se umaknejo z nevarnega
mesta. Tako tudi nekateri ljudje reagirajo na te spremembe
(znano je da nekatere luna nosi ).
 
Solsticija sta dve to?ki v letu, ko sonce doseže najve?ji odklon v
odnosu do Zemlje, proti severu ali jugu. Zimski solsticij ozna?uje
najkrajši dan v letu severno od ekvatorja in se zgodi približno
21. decembra. Poletni solsticij ozna?uje najdaljši dan leta severno
od ekvatorja in se dogodi približno 21.junija.
 
Ekvinokcija sta trenutka v letu, ko je sonce to?no nad ekvatorjem in
takrat sta na ekvatorju no? in dan enako dolga. To je tudi ?as, ko
sonce na svoji navidezni vsakoletni poti seka nebesni ekvator.
 
Pomladanski  ekvinokcij ozna?uje središ?no to?ko med zimskim in
poletnim solsticijem in se dogodi približno 21.marca. Jesenski ekvinokcij
ozna?uje središ?no to?ko med poletnim in zimskim solsticijem in
se zgodi približno 23.septembra.
 
 
TEHNI?NO ŠKODLJIVO SEVANJE
 
Tehni?no škodljivo sevanje predstavljajo elektri?ni daljovodi, sevanja do 50m
povzro?ajo težke bolezni, sevalni pas pod daljnovodom je 300m. Antene
mobilnih postaj sevajo pod kotom 30 stopinj, sevalni pas je odvisen od višine
in jakosti anten. Rezultati so pokazali mutacijo celic živih bitij na izpostavljenem
sevanju. Elektri?ne omarice sevajo nekaj metrov, odvisno od mo?i toka priklju?ne
omarice. Manjše mo?i sevanja pa povzro?ajo elektri?ni aparati, ra?unalniki, televizorji,
mobiteli. Pri tehni?nih sevanjih ni samo pomebna mo? sevalne naprave, temve? tudi
?as izpostavljenosti in razdalja od izvora, saj to predstavlja celotno sevalno
dozo škodljivega sevanja. Pomembna je tudi oblika signala sevalnega izvora
ali je digitalni torej pravokotni signal ali analogni , ki je obi?ajno sinusni.
Pomembna je seveda tudi frekvenca izvora....
 
ZAŠ?ITNA PIRAMIDA: 
 
                                        BIOENERGO foto
 
 
Zaš?itna piramida  v premeru treh metrov seva vitalno in univerzalno zdravilno energijo.
v obmo?ju 30-ih metrov pa preobrazi vsa škodljiva zemeljska in tehni?na sevanja
v neškodljive energije. Piramido navadno postavimo na sredino stanovanja ali hiše,
od koder s svojo sevalno mo?jo blagodejno deluje na splošno po?utje. Pri manjših
težavah postopno izboljšuje zdravje, v?asih pa pride tudi do popolnih ozdravitev.
Kadar želimo, da mo?neje deluje na nas, jo postavimo v bližino postelje.
                                          
ENERGIJSKA PLOŠ?ICA                                          
Zaš?ita pred sevanji. Lahko jo uporabimo za vse vrste elektronskih
naprav, kot so:
-GSM telefon,
-hišni telefon
-ra?unalnik
-monitorji
-TV naprave
-WI-FI naprave
-ure
 
                           
                                                
 
 
 

 

 

Sevanja Hartmanovih in Curryjevih mrež

Sevanja podvodnih tokov

 

 

MERITVE SEVANJ MARIBOR , VODNI TOKOVI , SEVANJE VODNIH TOKOV ,
ELEKTROMAGNETNA SEVANJA , SEVANJE V SPALNICA , MERJENJE ŠKODLJIVIH
SEVANJ V SPALNICI , SEVANJE V HIŠI , SEVANJE V SPALNICI , SEVANJE HARTMANOVE
MREŽE , SEVANJE CURRYEVA MREŽA , ZAŠ?ITA PRED SEVANJI , SEVANJE
DALJNOVODOV TEHNI?NIH NAPRAV MARIBOR ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO
V MARIBORU , BIOENERGETIK MARIBOR  PTUJ MERITEV SEVANJ RADIESTEZIST BRANKO CIMERMAN
KOROŠKA , BIOENERGIJA MARIBOR,BIOENERGIJA SLOVENJ GRADEC, BIOENERGIJA
LENART, BIOENERGIJA DRAVOGRAD, MERJENJE PARCEL , MERJENJE SEVANJ
V OTROŠKI SOBI BIOENERGIJA ZDRAVLJENJE NA DALJAVO , BIOENERGIJA DUPLEK 
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO NA KOROŠKEM RAVNE NA KOROŠKEM , 
ZDRAVLJENJE PSIHI?NIH BOLEZNI , ZDRAVLJENJE BOLE?IN SKLEPOV
HRBTENICE RAMEN , BOLE?INA KOLEN, BOLE?IN ŽELODCA , ?REVESJA ,
JETER  ŽOL?A , BOLEZNI Š?ITNICE  , PUTIKA BOLEZNI O?I UŠES , BOLEZNI GRLA ,
RAK KARCINOM TUMOR , PROSTATA TUMOR STRES ANTISTRESNE TERAPIJE ,
ALERGIJE , NEPLODNOST , MENIEROVA BOLEZEN , EPILEPSIJA , MIGRENA ,
BOLEZNI LEDVIC ,BOLEZNI SRCA , ANGINA PEKTORIS , OSTEOPOROZA , KR?NE
ŽILE , DIABETES ,ZDRAVLJENJE GANGRENE , PROSTATA , ZDRAVLJENJE  IMPOTENCE ,
NEVROMUSKULATORNE BOLEZNI , MIŠI?NA DISTROFIJA, MULTI PLA SKLEROZA ,
ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE KOLENA, ZDRAVLJENJE GLEŽNJA,
ZDRAVLJENJE KOLKA KOLKOV, ZDRAVLJENJE ANGINA PECTORIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKE

aaa