natisni
 
Mnenja strank o mojem delu
 
Spodaj so objavljena mnenja strank, ve?ina pisem je napisana lastnoro?no, ostale mi obiskovalci terapij pošljejo tudi po elektronski pošti. Izbrana so samo nekatera pisma, saj ostala, zaradi preve? osebne narave in doline niso primerna za objavo. Prav vsako mnenje, pa mi je vzpodbuda in dokaz, da to kar delam pomaga in osre?uje ljudi in mene... Originali vse pošte se nahajajo v mojem osebnem arhivu....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
G. Branko
 
Kako se zahvaliti ?loveku, ki ti vrne vero v ivljenje in ljubezen, ki oivi upanje, ki je umiralo?
Nobene besede ne zmorejo opisati hvalenosti, ki jo ?utim. Resda, sem k vam prišla zaradi kolena, vendar ste zame naredili še veliko, veliko ve?. Sprva, so bili ob?utki pomešani, nelo?ljivi med seboj in zelo intenzivni. Potrebovala sem nekaj ?asa, da sem jih razlo?ila. Sama sem ob?utljiva na ob?utke drugih ljudi. Zato, je bilo zame še toliko teje. Nisem bila ve? navajena ?utiti, otopela sem pod pritiski in ob?utji drugih ljudi. In, ko se te dotakne nekaj tako ?istega, kot je energija, ki jo izarevate vi, te preprosto zaznamuje za celo ivljenje. Zazrla sem se vase in spoznala, kako dale? s svoje poti sem zašla, ker si preprostno nisem dovolila ?utiti. Lepota in ljubezen, ki jo izarevate, me  je preprosto pustila brez diha. Moje besede, se vam bodo morda zdele nekoliko melodramati?ne, a so povsem resni?ne. Rešili ste me, pred menoj samo. Vaš dotik lahko opišem le kot magi?en, angelski, Ne verujem v boga, a po vaši zaslugi spet verujem v ljubezen in dobroto.

HVALA vam,g. Branko Cimerman , Resni?no ste ?lovek, ki spreminjate ivljenja ljudi, s svojim znanjem,ljubeznijo, dobroto in nesebi?nostjo. elim vam mnogo uspehov na vaši poti.

S spoštovanjem

 

Mateja, 32 let

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pozdravljeni,
 
prisr?no se vam zahvaljujem za vse, kar ste storili zame. Nobeden zdravnik mi ni mogel odvzeti bole?in, ki so kar nekaj let krojile moje ivljenje. Za to se vam neskon?no krat zahvaljujem.
 
Lepo pozdravljeni.
 
O. A. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani g. Branko,

sicer malo kasnje pa vendar iz srca hvala za izvedene terapije in vse zelo koristne informacije in nasvete, ki sva jih prejela ob obeh terapijah. Moram povedati, da se po?utim odli?no, predvsem sem vesela, ker sem e nekaj ?asa brez glavobolov predvsem pa lahko normalno funkcioniram. elim vam še veliko veselja pri vašem delu in vas lepo pozdravljam.

M. , 43 let
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BRANKO,
 
najprej moram odkrito povedati, da nisem še nikoli bila na terapiji z bioenergijo. Nisem niti pri?akovala takega odziva na telo in takšno pozitivno mo?. Moram re?i, da sem zelo presene?ena in zahvalna za vse to. Se še vidimo in priporo?im vas lahko prav vsakemu.
HVALA.
 
Lucija, 28 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani g. Branko CIMERMAN!

Pravijo, da v ivljenju ni naklju?ij, toda jaz sem neizmerno SRE?NA, da sem prišla do Vas.
Moram priznat, da sem kolebala še dan prej, preden je bil termin za terapijo, toda dogodki so se odvijali tako,
da me je dobesedno potisnilo k vam.

Za mano je teden, ko sem sama sebe testirala. Glava me ni bolela, kar je po štiridesetih letih takšne bole?ine pravi ?UDE, pa tudi teave z menopauzo so prenehale.
Veliko terapij sem naredila v zadnjih desetih letih, vendar takšnega u?inka kot je bilo po tej terapiji,  ni bilo.


G. BRANKO,
HVALA, HVALA IN ŠE ENKRAT HVALA.
 
Majda K., 51 let
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ta bioenergija me je popeljala do dobrega po?utja. Iz nosu ne krvavim in nimam problemov z alergijo. Še enkrat se vam iskreno zahvaljujem.
 
Lp. Zala, 11 let  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gospod Branko C.
 
   Za vas sva z moem izvedela po naklu?ju. Najprej se je Vaše terapije udeleil moj mo, nata pa še jaz. Bila sva izredno presene?ena, saj nama je zelo pomagalo. Imela sem komplicirani zlom glenja in vsakodnevne bole?ine celih 9 let, tako, da sem proti ve?eru e šepala. Po vaših terapijah sem ostala brez bole?in, tako, da skoraj nisem mogla verjeti, kako lepo je lahko ivljenje.
   Iskrena  hvala vam za Vašo pomo? in z veseljem Vam sporo?am, da se v septembru zopet vidimo.
 
Peter in Otilija
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oglašam se, da se Vam še enkrat zahvalim za vaše zdravljenje in trud.
Kljub temu, da traja sklop terapij štiri dni, ste se potrudili in nama s h?erko dodatni terapiji opravili še na daljavo !
Marsikdo dvomi v mo? bioenergije, a ko ob?utiš dovajanje energije in izboljšanje stanja, se dvomi hitro razblinijo. Še najve?ji skeptiki pa spremenijo svoje mnenje, ko vidijo, kako je mogo?e posameznika ukriviti oziroma premekniti na daljavo, kar ste storili tudi Vi na za?etku v?erajšnje terapije, ko ste zdravili mene in h?erko Nino.
    Še enkrat se Vam zahvaljujem tudi v imenu moa, kateremu ste zelo pomagali in h?erke in Vas lepo pozdravljam. Se vidimo na naslednjih terapijah!
 
Nada  S., 46 let
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani Branko!
 
Pišem vam drugi? odkar mi lajšate vsakdan! Dnevi so se spremenili, saj je laje iveti brez ali z manjšimi bole?inami in osamljenostjo! Prihajate kot jutranja zarja, ki prinaša nekaj novega, lepega – SONCE! Z vašimi ?udenimi rokami »?arovnika!« (spomnite se) in nasploh z vašim pristopom ?LOVEKA mi ponujate SPOKOJ IN UPANJE, tiho skoraj srameljivo zadovoljstvo. Ste bioterapevt, a ste morda tudi psihoterapevt, u?itelj ….? Koliko poklicev se skriva v vaši skrivnostni duši? In koliko ljubezni in skrbi do so?loveka? Ustvarjate brez ?opi?a, dleta ali kakršnega koli drugega orodja. Ni vam treba risati, za vami ni potrebno ugledati »vidno polje«, nekaj oprijemljivega, materialnega. Tudi brez tega ste umetnik ivljenja!
Vsi, ki se vam oglašamo na vaših straneh smo postali ena druina – VAŠA DRUINA! Malo ljudi ima danes na tem ?udnem svetu tako bogastvo. In vi ga imate!!!
 Še veliko uspehov in lepega v vašem ivljenju!
 
Stanka
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  e teden dni je po tem, ko sem se udeleila vaše terapije. Vem , da bi bilo prav, da bi se vam oglasila e prej, vendar sem se namerno odlo?ila, da kakšen dan po?akam in nato komentiram moje po?utje, kajti prve dni po terapiji sem se po?utila kar precj utrujeno in si nisem znala najbolje predstavljati,kaj to pomeni. Zdaj teden dni po tem moram povedati, da se zelo dobro po?utim ter, da sem od terapije dobila to, kar sem pri?akovala. Najbolj pa sem bila presene?ena, ko ste mi izvedli terapijo na daljavo. Ta je bila od vseh najbolj ob?utena in u?inkovita. Spoštovani gospod Branko, naj se vam še enkrat iskreno zahvalim za vse. Vase zdravljenje bom z veseljem priporo?ila tudi drugim, jaz pa sem prepri?ana, da to ponovim, ?e bo potrebno.
S spoštovanjem in prisr?nimi pozdravi.
 
Pavla, 41 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
G. Branko C. , hvala, hvala lepa za vaš dar, za vašo mo?, znanje s pomo?jo katerega ste mi olajšali, odpravili moje teave.
   Na skupinski terapiji sem se po?utila zelo prijetno, sproš?eno in kar nisem mogla verjeti sama sebi, da sem se lahko tako sproš?eno in odkrito pogovarjala o kateri koli temi z neznanci. Prostor je bil poln pozitivne, zdravilne energije in pošteno dozo sem je dobila tudi sama. Hvala za vse koristne informacije, nasvete. Še pridem.
 
Majda, 44 let
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravo,
sem Nuša in sem športnica. Pred dobrim mesecem sem bila pri vas na terapiji in od takrat se mi je ivljenje vidno spremenilo. Po kon?ani 4-dnevni terapiji sem imela tekmovanje in s samo vašo pomo?jo, pozitivno energijo in pozitivnimi mislimi sem lahko odplavala sezonsko najboljše rezultate. Zdravili ste mi tudi bole?ine v ramenu, vendar terapija ni mogla delovati tako kot bi lahko, saj sem morala trenirati za vrhunec moje sezone. Hvala vam za vašo pomo? in spodbudo. Sigurno se še sre?amo!
 
Nuša, 14 let
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragi Branko !
 
Vaše delo je zame neprecenljivo darilo. V za?etku prve terapije, si nisem znala predstavljati na kakšen na?in bi mi lahko pomagali.
Vsa moja pri?akovanja ste presegli. ?utim veliko hvalenost do vas, vašega dela in vaše pomo?i. Brez vašega nesebi?nega razdajanja, vaše ?loveške dobrote, v meni nebi bilo novega upanja. V trenutku, ko mi je zmanjkovalo mo?i in volje, še bolj pa tudi vere, da se lahko še karkoli spremeni v zvezi z mojimi problemi, me je ivljenska pot pripeljala do vas. Zaradi vas so skupinske terapije ?udovite. Ob?uti se veliko pozitivne energije. Tudi z neznanci sproš?eno klepetamo in se skupaj nasmejimo. Komaj ?akam na naslednjo terapijo. Še enkrat se vam iz srca zahvaljujem za vaše darilo, za VSE in VSO pomo?.
 
HVALA !
 
M. , 48 let
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gospod Branko !
 
Zahvaljujem se vam, da ste me sprejeli na terapijo. e na prvi terapiji ste mi pozdravili nogo-peto, ki me je od poškodbe bolela pol leta. Predzadnji dan terapije pa mi je pri nogometu zdrsnilo in po?ila mi je kost na desni roki. Sedaj po koncu druge terapije, to je enaindvaseti dan, lahko e pišem brez bole?in, le pri kolu in premetu, ko obremenim roko me še malo zaboli. Rada hodim na terapijo in vas bom pogrešala, ker se pri vas še posebej,ko mi delate terapijo prijetno po?utim.
 
Naja, 9 let
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
gos. Branko
 
Komaj sem hodil, tako so me bolela kolena, sedaj hodim zelo dobro. Ta terapija mi je tako dobro dela, da sva se z eno naro?ila kar na eno še.
 
Hvala za dobro hojo.
 
Tone, 60 let
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem prvi? na tako dobri terapiji. Od prve terapije sem brez bole?in. Zelo veliko sem tudi slišala dobrih nasvetov, kako iveti z naravo in koliko dobrega daje samo ona.
 
Hvala za vse.
 
Ana, 52 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani g. Branko!
 
Res, da je od našega zadnjega sre?anja minilo kar nekaj ?asa in imam kar nekako slabo vest, ker vam še nisem pisala in se vam zahvalila za vašo dosedanjo pomo?. Torej e kar na za?etku - Hvala vam!
Na Ravnah sva se sre?ala junija, ko ste mi pomagali pri moji poškodovani nogi ter teavah s š?itnico. Ne da se opisati olajšanja v grlu po vaši teraiji. Nekje okrog 15 let, odkar imam teave z golšavostjo, nisem mogla normalno poirati sline, spati na hrbtu, ves ?as me  v grlu tiš?alo ... e takoj po prvem sre?anju z vami pa so za?elevse te teave izginjati, nastopilo je eno samo veliko olajšanje. Verjetno se bova morala še nekajkrat sre?ati, da bojo popolnoma izginile, kar pa tudi ni slabo. Tudi moja noga je velko bolje.
 
e vnaprej vam hvala in nasvidenje  v tem tednu!

Lp, A. 37 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Najprej iskrena HVALA.... g. Branko...
 
za vedenje, da bioenergija resni?no prinaša dobrobit vsem nam, ki kdaj klonemo ob vsakdanjih naporih. Za potrditev, da nam je vsem dana monost "napajanja" na "nemedicinski" na?in... To nas na nek na?in osvobaja vseh lekarniških medikamentov, ki (vedno) zastrupljajo naše telo.
 
Ko se ?lovek zave, da obstaja vesoljna energija, ki nas dobrohotno obdaja a je vendar poloena v roke posameznikom, ki nam sr?no posredujejo te preplavi - hvalenost.
 
Zato, ker ste odstranili dvome in potrpeljivo stali za svojim znanjem in sposobnostmi, sem vam globoko hvalena.  Z gotovostjo lahko trdim, da bom to prepri?anje prenesla tudi vsem drugim, ki vaše zdravljenje potrebujejo.
 
Iskrena hvala,
 
 Aleksandra,  42 let
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dragi Branko,
 
najprej iskrena hvala za dobro energijo, ki jo daješ. Obljubila sem, da napišem, kako je bilo na prvi terapiji. ?eprav sem prišla z drugim razlogom, me je ravno tisti dan za?elo zelo mo?no boleti koleno. Te bole?ine se pojavljajo ob?asno in temu nisem posve?ala posebne pozornosti. Vendar pa sem e samo v ?asu, ko sem sedela z drugimi na terapiji, opazila, da me boli vedno manj. Po prvi terapiji prvi dan so bole?ine skorajda izginile, po 4 dneh in še danes pa imam ob?utek, kot da bole?in nikoli ni bilo. Hvala.
   Sicer pa se mi zdi, da sedaj na ivljenje gledam bolj optimisti?no in da napredujem..
                 Se še vidimo    :-)
Julija, 36 let
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branko hvala lepa !
 
Iskreno mislim, da mi je terapija pomagala in tovrstno zdravljenje bom v bodo?e predlagal vsem.
 
HVALA.
 
Dejan, 22 let
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Preden sem prvi? obiskala bioenergetika g. Cimermana, sem iz nosu najmanj enkrat tedensko krvavela. Na koledarju sem si ozna?evala datume, kdaj se mi je to dogajalo. Še en dan predenj sem odšla na bioenergijo sem krvavela iz nosu. Po kon?ani terapijo ( štiridnevni) se je krvavenje ustavilo, in zdaj je e mesec naokoli in moram priznati, da se mi niti enkrat pojavilo ve?, niti v blagi obliki. Moram pa priznati, da to gospodu sploh nisem omenila, ampak sem odšla z bioenergijo z razlogom odpraviti nadleni prhljaj s katerim se borim e vrso let in tudi tukaj mi je bioenergetik tako pomagal, da je moje lasiš?e spet normalno in se le malokdaj pojavi prhljaj v zelo blagi obliki. Poleg vsega tega, se sedaj znam tudi sprostii, odmisliti negativne misli in sem veliko bolj pozitivna.
 
Hvala.
 
L., 27 let
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
g. Branko Cimerman. !
 
 
Lahko re?em, da sem po vaši terapiji znova zaivela. Moj pogled na svet je ?istejši, bolj svetel. Sama pa sem polna energije, ki mi vra?a veselje in boljše razpoloenje.  kot da ste me prebudili iz dolgega spanca. Zato se vam iskreno zahvaljujem in upam, da se bom kmalu spet udeleila vaše terapije.
 
Hvala.
 
Danijela , 32 let
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani g. Branko!
 
?eprav sva šele na za?etkih najinega poznanstva in bioenergetskega zdravljenja spet in znova spoznavam, da se ni? v naših ivljenjih ne dogaja slu?ajno. Tudi najin stik se ni, povezan je o?itno z ve?jim SMISLOM: najprej je bilo sre?anje, potem podrobnejše spoznavanje, odkrivanje mojih bole?in in trpljenja in vzporedno z vsem tem sprva malce (mojega) dvoma. Kmalu pa moja/moje bolezen/bolezni ni/niso bila/bile ve? samo del mene same in tudi neke moje resnice in e doivetega ne. Prisluhnili ste mi, odprli ste se za moje besedne sprostitve – jih dobesedno vsrkavali, in vsemu temu je potem sledila terapija vaših ?udenih rok in zmonosti. In po?asi, po?asi se je pojavljalo moje VEROVANJE!!!! Ne morete si niti zamisliti kaj je to pomenilo za mene – VEROVATI! ?UTITI! ?utiti, da deluje, in da po štirih dneh vaših terapij tu manj boli, tam je laje in nenazadnje je nekje sprostitev, ki me zapelje v prespane no?i, e dolgo jih ne pomnim.
Ker nisem ve? tako mlada in nosim v sebi kar nekaj kroni?nih teav, pri?akujem in upam, da boste postali del moje ivljenske zgodovine, tiste, ki mi bo olajševala še toliko ?asa kolikor mi ga bo usoda naklonila. Niste samo bioenergetik z zlatimi rokami – ste tudi psihoterapevt! In krasen ?lovek!
Hvala vam za sicer šele nekaj kratkih terapij – njihova prvotna in najpomembnejša pomembnost je v verovanju in zaupanju, olajšanju, ki odpira pot v neki JUTRI!
 
Stanka, 74 let
 
Upokojena novinarka/urednica
Povratnica iz Avstralije
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani gospod Brane C. !
 
Naklu?je ali usoda, ker ne verjamem v naklju?ja, je hotelo, da sem bila ta teden na vaših terapijah v .  e leta me zanima na kakšen na?in zdravijo bioenergetiki ( teorije sem marsikaj prebrala) in zdaj sem sem to imela prilonost spoznati na svoji koi. Vesela in zadovoljna sem, da sem to lahko izkusila prav pri vas, ki k svojemu delu pristopate z veliko strokovnostjo in profesionalnostjo.
 
Za vse kar ste mi v tem tednu dali se vam najlepše zahvaljujem.
 
 
      Predvsem pa moram povedati, da se e danes pred zadnjo terapijo, e veliko boljše po?utim in vas bom z veseljem priporo?ala svojim prijateljem in sorodnikom. Ter se še kdaj obrnila na vas, ?e bom ?utila potrebo, da rabim vašo zdravilno energijo.
 
S spoštovanjem.
 
Danica G., 39 let
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani g. Branko !
 
Naj se vam v svojem imenu in tudi v imenu mojega fanta in njegove mame zahvalim za vaše zdravljenje in zelo pozitivne besede.
?as z vami je res hitro minil. ?lovek v vaši drubi tudi brez vašga dotika dobi zelo pozitiven ob?utek in vsi smo med in še po terapiji odli?no po?utimo.  Dali ste nam novih mo?i in tudi veliko znanja glede dobrega zdravja in ivljenja nasploh.
 
Iskrena Vam HVALA !
 
 
Z ljubeznijo se še vrnemo na vaše terapije !
 
Darinka
Boris
Petra
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Branko,
 
najprej lepa hvala za tedensko terapijo.  Bilo je neprecenljivo.
Moram izpostaviti ( posebej ) zahvalo od mojega fanta, hvala, da si vzel ?as za individualno terapijo. 
Vsekakor se še vidimo.
e lep ?as nisem ?utila tako sproš?eno telo in um.
 
Sr?en pozdrav,
 
S. in D.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
g. Branko !
 
Hvalena sem Vam za Vaš trud za moje teave.
Moram priznati, da se po?utim precej bolje, ker pa imam še druge zdravstvene teave, se gotovo še vidimo ali slišimo.
Re?i moram, da se vidi Vaša predanost poslu, kar zelo spoštujem, predvsem pa sem zelo vesela vaše prijaznosti, kar mi veliko pomeni, saj s tem zelo pozitivno vplivate na ljudi.
 
Hvala lepa in še enkrat nasvidenje.
 
Lojzka, 65 let
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dragi Branko!

Zelo sem vam hvalena, da ste nas e prvi? sprejeli tako toplo in prijazno. Danes ste me spet spomnili, da je odlo?itev, kako bomo iveli, naša. e nekaj ?asa se bolj ali manj uspešno trudim spremeniti na boljše svoje ivljenje in sebe, vendar me vsakdanje obveznosti, tempo in stres iz?rpajo in tako premagajo moje dobre namene. Z vašim pozitivizmom, toplino, prijaznostjo in znanjem ste mi spet vlili zaupanje vase, v mojo druino in predvsem v zdravje moje h?erke.

Hvala za vaš trud, ?as in potrpljenje!

Se e veselimo našega ponovnega snidenja – pa naj bo neposredno ali na daljavo!

N.+P.+M.  28 let
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Branko !
 
Hvala za tvoj trud in odli?no terapijo !
 
Lp.  
 
Dragica, 45 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANKO ,
 
na terapiji sem se imela super. Sedaj sem veliko bolj mirna, zopet sem se spomnila na stvari, ki so v ivljenju resni?no pomembne.
Za?ela sem se zavedati koliko pomeni to, da si vzamem ?as zase in po?nem nekaj kar mi je v veselje.
Resni?no sem vam hvalena za vaš trud, nesebi?no pomo? in to, da ste v meni prebudili nekaj, ?esar e dolgo nisem ?utila - zadovoljstvo in mir.
 
HVALA.
 
N. 27 let
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gospod Branko !
 
Hvala vam, ker ste nam na preprost na?in pokazali, da se lahko vsaka bolezen pozdravi, le znati moraš prisluhniti naravi, se veseliti malih stvari.
Naj ostanejo vaše roke take, kot so zdaj -VEDNO !
Malo darilo sem sklekljala in naj vas spominja na najino hvalenost !
 
Hvala!
 
M. in P.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani g. Branko !
 
Iskrena in prisr?na hvala za vse dobro. Skozi Vašo terapijo smo spoznali veliko zanimivega, pa tudi lepega. Naj ostane še dolgo tako. Resni?no smo Vam hvaleni, saj opravljate svoje delo z veliko ljubeznijo in z veliko znanja, ter dobre volje. Lep je ob?utek, da nas radi sprejmete, da si vzamete ?as za vsakega posameznika in ob?utek, da vsem elite le dobro je lep in nikoli pozabljen.
Naj Vam bo lepo, ostanite zdravi. Mi Vam bomo vedno hvaleni. Do ponovnega sre?anja Vas lepo pozdravljamo in vse dobro Vam in Vaši druini.
 
M., T. in G.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani g. Branko !
 
3M (Marija, Mira in Mojca ) se vam toplo zahvaljujemo.
 
Hvalenosti in zahvale je v ivljenju premalo. Preve? je vsega drugega, kar ne pomaga ?loveku vredno iveti ivljenje.
 Vi nas umirjate in " vra?ate " na to dobro, lepo pot, pomagate, razumete in sprejemat take kot smo.
 
Hvalene in polne zahvale vam elimo, da bi bilo okoli vas in z vami ?imve? zadovoljnih in sre?nih ljudi.
 Tudi me
                 3M  - Marija , Mira , Mojca
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani ,
 
Po dveh dneh se mi je bole?ina v vratu in ramenih zmanjšala. Tudi glavo laje obra?am. Upam, da bo šlo še na bolje.
 
Hvala.
 
Ida K. , 66 let
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spoštovani g. Branko,
 
pravijo, da ima v ivljenju vsak svojo pot. Mene je pot pripeljala do Vas. Iskala sem odgovore na dolo?ena vprašanja, ki jih nisem našla. Moram priznati, da odgovora še vedno ni. Ampak, kot pravite, zato je potreben ?as in za?ela sem verjeti, da bo ta odgovor prišel e zelo kmalu.
Ponovno ste me spomnili verjeti dobro in misliti pozitivno, saj sem  na to e skoraj pozabila. Za mano so dnevi, ko se po?utim mnogo bolje. Polna sem energija in prav ni? utrujena. Moj pogled na svet je svetlejši. Veselim se e naslednjih dni, let..., ko bom z pozitivno mislijo in polna energija odkorakala na mojo še neznano pot. Neverjetno je, kako je ta energija vplivala na mene. Prvi dan obiska sem jokala, tretji dan pa sem se smejala, kot, da nebi nikoli poznala solz. Zato se Vam iskreno zahvaljujem.
 
Hvala in lep pozdrav !  :-)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
GOSPOD BRANKO !
 
Hvala, da sem bila lahko prisotna na vaši terapiji, kjer sem se sprostila in po?utila zelo dobro.
 
Vesna, 44 let
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pred nekaj minutami sva zaklju?ila s terapijo na daljavo in še vedno sem pod vtisom vsega kar se je dogajalo...Še bolj intenzivno mravljin?enje, šumenje v ušesih, valovanje....Zelo prijetno...skoraj bi zaspala kar se pri meni zelo teko zgodi kar tako...  ;) 

?eprav sem e imela stik z bioenergetikom v preteklosti, se doiveto  ne more meriti s terapijo zadnjih petih dni...Tudi pri sebi opaam izboljšanje, ve? energije, ve? pozitivizma...Tudi skupinska terapija je bila presenetljivo prijetna (priznam pred tem sem imela kar nekaj pomislekov)..?e vse skupaj poveem v celoto je bilo zdravljenje  ali bolje- druenje z bioenergijo- posebna in lepa izkušnja. Doivetje ne?esa ?loveškemu umu tako nedoumljivega celo nadnaravnega je bilo zame  popolno presene?enje in ?eprav ostaja (še vedno) popolna uganka sem izredno vesela za to spoznanje.

 

Še enkrat iskrena hvala za vse »dobre vibracije«, lepe elje in prijazno poslano energijo,

 

AK , 42 let

-------------------------------------------------------------------------------------------
 
SPOŠTOVANI g. BRANKO
 
Ko vstopamo v neznani svet, nas postane strah, dvomi se nenehno pojavljajo v naših mislih.
Toda, ko iš?eš tudi najdeš, je tako blizu a hkrati tako dale?. Pa vendar ni ovir, ki si jih z Vami nebi dalo premagati. Pomembno je le zaupanje in kaj resni?no si elimo. Pri nas ljudeh najve?krat velja, da si elimo tisto ?esar nimamo, in da ne znamo ceniti tistega kar imamo. Še bolj kot za kogarkoli drugega, pa to velja za zdravje. Ko imamo zdravje, se niti ne zavedamo in smo navadno polni elja, ter nezadovoljni, ker si jih ne moremo izpolniti, ko pa zdravje izgubimo, pa bi dali vse kar imamo, samo, da bi zdravje spet dobili nazaj.
 
 
Pravijo: "dober glas see v deveto vas."  in tako sva tudi s h?erko zvedeli za Vas, predvsem pa o Vašem uspešnem delu. Z malo treme sva stopili v prostor, v katerem sva preiveli štiri dopoldneve. Vsaka od naju je vstopila k Vam s posebnimi ob?utki vendar sva obe vedeli, da rabiva pomo?, pri razli?nih bolezni. H?erka s posebno eljo, sama pa sem prosila za noge-gleenj in mehur.
 
Po štirih dneh sva spoznali ?loveka, pri katerem so vsi enaki, ?loveka, ki ti zna prisluhniti, ki te razume, ki ti da mo? in nasvet za lepše ivljenje, predvsem pa zdravo.
 
Iskrena hvala za Vašo pomo?. V upanju, da se tudi h?erki in mou uresni?ijo sanje, meni pa nadaljevanje zdravljenja, si elima ponovnega sre?anja z Vami. Naj vam bo lepo, kjer koli boste preivljali svoj zasluen po?itek do septembra, ko se spet sre?amo in si povemo, da sre?a ni v denarju, ampak samo v zdravju in ljubezni do vseh ljudi.
 
Hvala in lep pozdrav,
 
Marta, Tina
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
ISKRENA HVALA !!!
 
Pavla in Jure
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dragi g. Branko !
 
V ivljenju ?loveka spremljajo razli?ne poti uspehov in porazov. Velikokrat se znajdemo na razpotju, ko ne vemo, kako nadaljevati oz. se spoprijeti z ivljenskimi preizkušnjami. eliva Vam povedati, da ste nama veliko pripomogli pri tem, saj sedaj na ivljenje gledava manj stresno, z veliko ve?jim veseljem in z bolj pozitivno energijo vstopava  v nov dan. Izboljšanje sva ob?utili tudi pri teavah z migrenami, saj so bole?ine vedno manjše. Za vse to iskrena HVALA ! Zagotovo se še kaj vidimo !
 
M. + M.
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
g. Branko !
 
?lovek je bitje neskon?nih monosti, saj lahko svojo energijo usmerja v mnoge smiselne naloge, skozi katere lahko osre?uje sebe in druge.
To dokazujete tudi Vi.
Še naprej Vam elim, da pomagate izboljšat zdravje vsem, ki se bodo zatekli  k Vam, s toplo energijo in prijazno besedo in nasveti. Zdravje je naše najve?je bogastvo, zato hvala in še enkrat hvala za pomo?.Ostanite takšni kot ste, naj bo vaše delo še naprej uspešno, vam v veselje in drugim v pomo?.
 
Hvala!
 
L.  67 let
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Branko iskrena hvala za vse terapije. Veliko uspeha še naprej ti elim!
 
Marta, 45 let
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani g. Branko,
 
ta teden sva bila "z moem" 4 dni na vašem zdravljenju in se vam iskreno zahvaljujema.
Misli in ob?utki so samo dobri, pozitivni; tudi vzdušje v skupini je bilo posebno, izmenjali smo veliko zanimivih idej, mnenj, izkušenj...
 
Še enkrat iskrena HVALA in elima vam vse dobro.
 
Upam, da se kmalu vidimo.
 
Simona in Štefan
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO  V MARIBORU , BIOENERGETIK MARIBOR  PTUJ KOROŠKA , BIOENERGIJA MARIBOR,BIOENERGIJA SLOVENJ GRADEC, BIOENERGIJA LENART, BIOENERGIJA DRAVOGRAD,
BIOENERGIJA ZDRAVLJENJE NA DALJAVO , BIOENERGIJA DUPLEK 
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO NA KOROŠKEM RAVNE NA KOROŠKEM , 
ZDRAVLJENJE PSIHI?NIH BOLEZNI , ZDRAVLJENJE BOLE?IN SKLEPOV HRBTENICE RAMEN , BOLE?INA KOLEN, BOLE?IN ELODCA , ?REVESJA , JETER  OL?A , BOLEZNI Š?ITNICE  , PUTIKA BOLEZNI O?I UŠES , BOLEZNI GRLA , RAK KARCINOM TUMOR , PROSTATA TUMOR
STRES ANTISTRESNE TERAPIJE , ALERGIJE , NEPLODNOST , MENIEROVA BOLEZEN , EPILEPSIJA , MIGRENA , BOLEZNI LEDVIC , BOLEZNI SRCA , ANGINA PEKTORIS , OSTEOPOROZA , KR?NE ILE , DIABETES , ZDRAVLJENJE GANGRENE , PROSTATA , ZDRAVLJENJE  IMPOTENCE , NEVROMUSKULATORNE BOLEZNI , MIŠI?NA DISTROFIJA, MULTI PLA SKLEROZA ,ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE KOLENA, ZDRAVLJENJE GLENJA, ZDRAVLJENJE KOLKA KOLKOV, ZDRAVLJENJE ANGINA PECTORIS
 

SLIKE

aaa