KONTAKT
BIOENERGIJA je energijska metoda s katero lajšamo in/ali odpravljamo vse vrste zdravstvenih teav (bolezni, poškodbe, bole?ine, stiske). 
Energijski poseg ima zelo mo?ne terapevtske u?inke – v organizmu sproi procese samoregulacije in t.i. biološko resonanco, kar ima za posledico normalizacijo  biokemi?nih procesov in fizioloških funkcij, izboljšanje zdravstvenega stanja in/ali popolno ozdravitev.
 
Kontakt
 
Društvo BIOENERGO
Društvo za BIOENERGIJO, RADIESTEZIJO in druge
naravne metode komplementarne medicine 
 
Zgornji Duplek 56C 
2241 Spodnji Duplek
 
UE Maribor
Dav?na številka: 86478028
Mati?na številka:  4058895
 
TRR: IBAN SI56 6100 0001 1088 029 ( DELAVSKA HRANILNICA D.D. )
 
           GSM: 070 717 166
 
Pišite nam:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
       Skype :  bio energo
 
Facebook :  Branko Cimerman
 
 
 
Na fotografiji: Branko CIMERMAN
 
 
Kdo je BRANKO CIMERMAN ?
 
Sem ve?ni raziskovalec resnice, po izobrazbi tehni?ne smeri in zavezan znanosti, vendar sem e zdavnaj spoznal in za?util, da vsega ne moremo videti z o?mi, niti potipati z rokami in ko ho?emo nekaj znanstveno, razumsko pojasniti, postanemo omejeni, ker vse, kar smo mi, ni samo naše fizi?no telo, je tudi duša in energija...
Mi smo le zelo majhen delec vesolja, ki plava v neskon?nem polju energije, informacij... ?e elimo to doumeti, ne smemo gledati samo z o?mi, to moramo enostavno za?utiti s srcem in šele takrat za?nemo ceniti vse ivo in spoznamo, da vse kar obstaja, je samo en velik hologram neskon?ne ljubezni...

Zato sem se odlo?il, da pomagam in delim energijo, ker vem, da to kar delam, pomaga ter osre?uje ljudi in mene...

Vaš Branko Cimerman

Hvala za zaupanje.
 
 
BIOENERGO foto

 

BIOENERGO foto

 
Diplomiral sem pri svetovno znanem bioenergetiku mojstru Zdenko Doman?i?u.

 

 

"Ni vsako premikanje napredek."

                                 
                                  Albert Einstein
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
NARO?ITE RADIESTEZIJSKE MERITVE, meritve sevanj:
 
Meritve stanovanj, spalnic, otroških sob, delovnih prostorov, hiš, parcel...
 
                   GSM: 070 717 166
           Pišite nam:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
ŠKODLJIVA SEVANJA:
 
1. HARTMAN (zemeljsko sevanje): Poteka v smereh S-J in V-Z, širina arka je cca 30cm.
Poteka po celi zemeljski obli, zato to vrsto sevanja imenujemo tudi hartmanova mrea.
 
Sti?iš?a tvorijo t.i. hartmanov kri. Hartmanovo sevanje poteka 2mx 2,4m.Ta vrsta
sevanja povzro?a kroni?na obolenja organov, lez, še bolj intenzivno pa delujejo na samih
sti?iš?ih - (hartmanov kri)
 
2.VODNI TOKOVI - (vodno sevanje): (Pri vodnem sevanju se ne štejejo potoki, reke,
talnica, sanitarna voda ampak globinski tokovi, )
 
Vodni tok se izkae za zelo nepredvidljivo nevarnost, zakriva marsikatere teave ter po
naših raziskavah omogo?a celo boljše spanje kot sicer in je poglavitnejši kreator
t.i.skritih bolezni, katere znaki se izkaejo dostikrat zelo pozno, povzro?ajo tudi
lahko rakasta obolenja.
 
3.CURRY- kozmi?no sevanje - kozmi?na mrea
Poteka pod kotom 45 stopinj glede na Hartmanovo mreo in je širine cca 0,5m.
Kozmi?no sevanje povzro?a teave z spanjem, nespe?nost, kar slabi naš imunski
sistem, deluje vnetno (mehur, ledvice, moške in enske genitalije,
revmatoidno – na kosteh, dolo?ene kombinacije povzro?ajo probleme s sr?nim
ritmom (aritmija -  tahikardija-bradikardija)
 
4. TEHNI?NO SEVANJE, ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 
(bazne postaje, daljnovodi, antene, ra?unalniki, mobiteli, gospodinjski aparati...)

IVALI, RASTLINE IN SEVANJA
Škodljiva mesta (geopatogene cone)  spoznamo, ?e opazujemo naravo.
Bezeg, robidnice, kopriva, topol kaejo na vlano podro?je. Podzemna
voda lahko proizvede takšen zemeljski tok, ki je škodljiv. Tudi ivali kot
so ma?ke, ?ebele (ko rojijo),ose itd. se zadrujejo najraje na kriiš?ih
zemeljskega sevanja. Bela omela raste na drevesih pod katerimi so
vodne ile. Od višine izbokline na drevesu se da ugotoviti tudi globina
vodne ile, ki je povzro?ila ta tumor na drevesu. Skrivljena ali
poškodovana drevesa so ponavadi rezultat podzemnih voda ali
drugega zemeljskega sevanja. Drevo se poskuša z upogibanjem
izogniti tem vplivom.
Doktor Hartman je naredil poizkus z mišmi okuenimi z tumorjem prvo
skupino je dal na dobro mesto, drugo pa na škodljivo sevalno mesto,
v 40 dneh so vse miši na škodljivem mestu poginile.
Mesta kjer gnezdijo lastovke, štorklje ali kjer se zadruje pes, ovca,
krava, konj so dobra mesta. Tako so nekdaj ljudje preverjali dobra
mesta za gradnjo svojih bivališ?.

SEVANJA HARTMANOVIH IN CARRYIREVIH ZEMELJSKIH MRE

Doktor medicine Ernest Hartman je odkril, da zemeljsko oblo presevajo 21 cm
široki sevalni pasovi v smeri sever-jug, ki so v rastru 2x2.5 m, na teh prese?iš?ih
mnogokrat prihaja do škodljivih sevanj. 
Doktor Mafred Curry je odkril podobno diagonalno mreo v rastru 3,5 x 3,5 m,
do posebno škodljivih to?k lahko prihaja, ko se to?ke Hartmanove in
Carryjeve mree prekrivajo.
PIRAMIDA proti sevanjem
 
PIRAMIDA za zaš?ito pred sevanji je tetraeder s stranico 12 cm, ki v premeru treh metrov seva vitalno in univerzalno zdravilno energijo, v obmo?ju 30-ih metrov pa preobrazi vsa škodljiva zemeljska in tehni?na sevanja v neškodljive energije. Zaš?iti nam celotno stanovanje ali enodruinsko hišo...
Piramido navadno postavimo na sredino stanovanja ali hiše, od koder s svojo sevalno mo?jo blagodejno deluje na splošno po?utje. Pri manjših teavah postopno izboljšuje zdravje, v?asih pa pride tudi do popolnih ozdravitev. Kadar elimo, da mo?neje deluje na nas, jo postavimo v bliino postelje.Piramida je modelno zaš?itena pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
 
 
ZAŠ?ITA PRED SEVANJEM TELEFONA
in ostalih elektronskih naprav.
Lahko jo uporabimo za vse vrste elektronskih
naprav, kot so:
-GSM telefon,
-hišni telefon
-ra?unalnik
-monitorji
-TV naprave
-WI-FI naprave
-ure
 
 
ZAŠ?ITA PROTI ?RNI MAGIJI in vdoru tujih energij v vašo avro...

Deluje :
-proti ?rni magiji, proti VU-DU magiji (ljubosumje, zavist vseh vrst..)
-š?iti pred dušami umrlih oseb...
-proti vsem energetskim vdorom ljudi
-obnavlja poškodbe podzavesti
-obnavlja energetske centre v moganih
-odstranjuje energetske viruse

Velika zaš?ita je za celotno hišo, deluje v premeru 30 metrov v vse smeri, majhna je osebna zaš?ita, katero nosite v denarnici... , deluje v oddaljenosti do 2 metra.
 
 
 
 
POMO? Z BIOENERGIJO  V MARIBORU  , BIOENERGETIK MARIBOR  PTUJ KOROŠKA , BRANKO CIMERMAN BIOENERGIJA MARIBOR,BIOENERGIJA SLOVENJ GRADEC, BIOENERGIJA LENART, BIOENERGIJA DRAVOGRAD, ZAŠ?ITA ?RNA MAGIJA, ZAŠ?ITA WU DU MAGIJA , ZAŠ?ITA PROTI ENERGETSKEMU VDORU LJUDI V AVRO 
BIOENERGIJA BIOENERGIJA NA DALJAVO , BIOENERGIJA DUPLEK 
POMO? Z BIOENERGIJO NA KOROŠKEM RAVNE NA KOROŠKEM ,  BIOENERGIJA BRANKO CIMERMAN
POMO? PRI PSIHI?NIH BOLEZNI , POMO? BOLE?IN SKLEPOV HRBTENICE RAMEN , BOLE?INA KOLEN, BOLE?IN ELODCA , ?REVESJA , JETER  OL?A , BOLEZNI Š?ITNICE  , PUTIKA BOLEZNI O?I UŠES , BOLEZNI GRLA , RAK KARCINOM TUMOR , PROSTATA TUMOR
STRES ANTISTRESNE TERAPIJE , ALERGIJE , NEPLODNOST , MENIEROVA BOLEZEN , EPILEPSIJA , MIGRENA , BOLEZNI LEDVIC , BOLEZNI SRCA , ANGINA PEKTORIS , OSTEOPOROZA , KR?NE ILE , DIABETES , ZDRAVLJENJE GANGRENE , PROSTATA , POMO? PRI TEAVAH   IMPOTENCE , NEVROMUSKULATORNE BOLEZNI , MIŠI?NA DISTROFIJA, MULTI PLA SKLEROZA , POMO? PRI SLADKORNI BOLEZNI,  POMO? PRI TEAVAH  KOLENA,  GLENJA, KOLKA KOLKOV, ANGINA PECTORIS
 

SLIKE

aaa