natisni

Pogosta vprašanja

 
Kaj  Bioenergija?
 
BIOENERGIJA je energijska metoda, s katero lajšamo in/ali odpravljamo vse vrste zdravstvenih teav (bolezni, poškodbe, bole?ine, stiske). Energijski poseg ima zelo mo?ne terapevtske u?inke – v organizmu sproi procese samoregulacije in t.i. biološko resonanco, kar ima za posledico normalizacijo biokemi?nih procesov in fizioloških funkcij, izboljšanje zdravstvenega stanja in/ali popolno ozdravitev.
 
Dovajanje bioenergije pomeni posredovanje bioenergije in njeno uravnoteenje-dodajanje na mesta, kjer bioenergije primankuje in odvzem z mest, kjer je v preseku. Temelj terapije je posredovanje energije bolniku, saj je bolezen posledica pomanjkanja bioenergije. Bioenergija se potem hitro razširi po telesu preko ivcev, ovojnic, krvi in meridianov do ?aker in naprej po celem telesu. Na zunaj popravimo bioenergetsko polje
(avro), znotraj telesa pa deluje energetsko. S tem, ko uravnoteimo bioenergetsko polje, omogo?imo normalen pretok energij, in s tem omogo?imo dvig imunskega  sistema in tako omogo?imo samozdravljenje telesa. Ta oblika terapije z bioenergijo je princip zdravljenja vzrokov in ne posledic, zato je to najbolj naraven na?in zdravljenja, brez kemi?nih substanc in nasilnega vdiranja v telo, zato obnavlja telo in duha ?loveka in tako celovito krepi mo? osebe in ne samo fizi?no telo, ko to delajo nekatere druge oblike sodobnega zdravljenja.
 
 
Ali je BIOENERGIJA priznana v razvitem svetu?
 
Da, danes je poznana po vsem svetu, predvsem zaradi njene u?inkovitosti in naravnega na?ina delovanja. Imenuje se tudi vibracijska-energijska medicina. Samo v Angliji deluje ve? kot 20.000 bioenergetikov, kateri delujejo samostojno, skupaj z zdravniki, ali so kar zdravniki sami.

 

Ali BIOENERGIJA škodljiva in ali ima stranske u?inke?

Bioenergija je popolnoma naraven in neškodljiv proces, je najbolj naravna oblika podpore pri teavah z zdravjem, brez fizi?nega poseganja v telo in kemi?nih substanc. Bioenergija nima nobenih stranskih u?inkov in je popolnoma varna in prijazna bolniku, se pa pojavijo reakcije, kar pa dokazuje, da deluje...

 

Kaj lahko ob?utimo med posredovanjem BIOENERGIJE ?

To je odvisno od bolezni in posameznika, reakcije so lahko mo?nejše ali skoraj nikakršne. Najpogosteje se ob?uti "mravljince" ali ob?utek elektrike , pove?ano toploto, hlad, pritisk, trenutno olajšanje, utrujenost , zaspanost, trenutno slabost, vrtoglavico ali nenadzorovan  jok ali smeh, nekateri dobijo tudi mozolje ali izpuš?aje. V primeru mo?nejših reakcij se telo normalizira v dveh do treh dneh, kar je pravzaprav dober znak, ?e telo reagira na terapijo. V kolikor oseba med terapijo ne ob?uti ni?esar, to ni merilo u?inkovitosti terapije, saj je vsak ?lovek edinstven in v skladu s tem tudi reagira.
 
 
Ali se podpora telesu z BIOENERGIJO in uradno medicinsko zdravljenje izklju?ujeta ?
 
Ne nikakor,  BIOENERGIJA je komplementaren na?in podpore vsem oblikam zdravljenja, tudi uradni medicini in nikakor ne posega v nobeno obliko terapije in njeno zdravljenje in tudi ne ukinja nobenih zdravil, to vam lahko stori samo zdravnik, ki vam je dolo?ena zdravila predpisal na osnovni ponovnega pregleda- diagnoze, ?e ugotovi izboljšanje stanja. Bioenergetik ne postavlja nobene diagnoze, pacient pride k bioenergetiku po pregledu pri svojem osebnem zdravniku ali specialistu, ki mu postavi diagnozo, saj ima za to sodobno diagnosti?no tehniko in aparature. Izboljšanje zdravstvenega stanja ali popolna ozdravitev se ugotavlja in potrdi z izvidi uradne medicine. 
 
 
Kdaj lahko pri?akujemo u?inke BIOENERGIJE ?
 
Odvisno od bolezni za katero izvajamo terapijo, v primeru manjših teav se rezultati vidijo takoj po terapiji ali v roku nekaj dni, v nekaterih primerih se lahko simptomi v prvih 15 dneh celo pove?ajo ali se pojavi nenadno poslabšanja stanja, ki je samo mo?na reakcija telesa na pove?ano delovanje obnovljenega imunskega sistema. V roku 15 do 90 dni se lahko pri?akujejo objektivni rezultati na osnovi izvidov uradne medicine, objektivno in subjektivno izboljšanje pa ?uti pacient sam e prej.
 
 
Ali je BIOENERGIJA primerna za otroke ?
 
DA, je prav tako primerna za otroke, vendar morajo le ti priti na obravnavo obvezno v spremstvu staršev ali njihovih zakonitih zastopnikov. Otroka mlajšega od enega leta se ne obravnava, temve? se z bioenergijo obravnava njegovo mamo, saj sta bioenergijski polji matere in otroka mo?no povezani.
 
 
Ali se je za BIOENERGIJO potrebno pripraviti ?
 
Ne, ni potrebna nikakršna posebna priprava, potrebno si je vzeti ?as, se umiriti in na obravnavo priti vsaj 10 minut pred pri?etkom. Prav tako si je treba vzeti ?as tekom 4 dnevnega ciklusa, se umiriti  in odloiti  obveznosti, v ?imve?ji meri kolikor je le mogo?e. Hitenje  in nesproš?enost, ker bi se vam mudilo vnašata nemir, kar neugodno vpliva na izvajanje. Bioenergetika se med delom ne priganja, saj le ta zahteva svoj ?as za izvedbo, vse ostalo vnaša nemir in ne ustvarja ugodnih pogojev za delo.
 
 
Koliko ?asa traja podpora telesu z BIOENERGIJO?
 
Izvaja se 4 dni zaporedoma, ob istem ?asu, posamezno posredovanje energije traja v povpre?ju 15-20 minut odvisno pa? od teav za katero se izvaja, lahko pa traja tudi 45 minut, ?e to zahteva stanje. Bioenergija se lahko izvaja individualno, v skupini (prav tako individualno za vsakega udeleenca) ali na daljavo.
 
 
Ali se podpora telesu z bioenergijo lahko ponovi?
 
Da, se lahko ponovi po potrebi in na eljo pacienta, obi?ajno s premorom 2-4 tedne. Pri specifi?nih primerih se lahko  ponovi v razmaku 1 tedna in  pri nekaterih hujših oblikah bolezni se terapevtski cikel ponavljajo tekom celega leta.
 
 
Ali se izvaja BIOENERGIJA na daljavo in kakšen je njen u?inek ?
 
Posredovanje BIOENERGIJE  na daljavo se lahko izvaja, neglede na oddaljenost. To ni znanstvena fantastika, princip delovanja temelji na kvantni fiziki.  U?inek je enak, kot, ?e bioenergetik dela neposredno na pacientu. Oddaljenost 10.000 km ali ve? ne predstavlja nobene ovire, saj se lahko pacienta zdravi tudi  iz kontinenta na kontinent. Bioenergetik potrebuje samo sliko pacienta, ki se jo lahko dostavi po navadni ali elektronski pošti, leta pa naj ne bo  starejša od 6 mesecev.S sliko prispe informacija in bioenergetska koda, ki lahko pripada samo temu bioenergetskemu objektu-pacientu. Ta na?in  se uporablja, ?e pacient iz razli?nih razlogov nima monosti priti do terapevta, ali lei v bolnišnici ali je priklenjen na posteljo, ali pa toliko oddaljen, da realno nima monosti 4 dni prisostvovati direktno na terapiji.
 

Ali je BIOENERGIJA  placebo?

To vprašanje je postavljeno namerno, da bi lahko odgvoril in povdaril še nekaj stvari. Najboljši dokaz, da BIOENERGIJA deluje zares odli?no, so uspehi in odli?ni rezultati pri obravnavi  otrok in na ivali, kateri niso podvreni u?inku placeba. Torej, kot povedano, se podpora z BIOENERGIJO lahko z enakim uspehom uporablja tudi za pomo? ivalim, kot so npr. psi, ma?ke, konji... Znanstveno je dokazano, da veliko dozo placeba na pacinta prenesejo zdravniki s svojo belo uniformo, nemalokrat pa je to edini zdravilni u?inek, ki ga sploh doseejo...

 

 

"Razum vas bo pripeljal od to?ke A do to?ke B.                                                                                      Domišljija vsepovsod."                                                                                                    Albert Einstein                                                                                                                                                                               

 

BRANKO CIMERMAN BIOENERGIJA MARIBOR RAVNE NA KOROŠKEM PTUJ LENART ZDRAVLJENJE  , ZDRAVLJENJE NA DALJAVO 

 

SLIKE

aaa