BIOENERGIJA
natisni

Bioenergija

 
je u?inkovita komplementarna metoda za lajšanje in/ali odpravo vseh vrst bolezni, bole?in, poškodb in stisk.
je u?inkovita tudi pri mnogih najtejih in kroni?nih boleznih (tudi pri takih, ki uradno veljajo za neozdravljive).
je izjemno u?inkovita pri sanaciji poškodb – ekstremno se pospeši celjenje ran, zlomov in drugih poškodb. Izjemno priporo?ljiva je v po-operativni post-travmatski fazi. Proces zdravljenja oziroma ?as rehabilitacije se skrajša za najmanj 3-5 krat). Pri mnogih športnih poškodbah odpravlja potrebo po invazivni operaciji.
je u?inkovita pri odpravljanju in lajšanju vseh vrst bole?in (tudi trdovratnih in kroni?nih) – brez uporabe protibole?inskih zdravil in brez škodljivih stranske u?inkov.
pomaga bolnikom, ki so na kemoterapiji, odpravlja ali blai nezaelene stranske u?inke (slabost, bruhanje, izpadanje las…).
zmanjšuje ali popolnoma odpravlja u?inke stresa (organizem osvobaja stresa) – zmanjšuje nivo stresogenih hormonov (adrenalin, noradrenalin in kortizol) in pove?uje nivo adaptogenih hormonov (prolaktin in aldosteron) – upo?asnjuje staranje organizma (priporo?ljivo za športnike, managerje in druge osebe v stresnih poklicih),
krepi imunski sistem in odpornosti organizma na bolezni (še posebej jo priporo?amo ob slabšem po?utju, obvezno pred sezono alergij, nenadomestljiva ob napornih in stresnih situacijah, npr. pred pomembnim športnim dogodkom…),
deluje kot naravni stimulator (»energenizira« ?lovekovo biopolje) – je “doping”, ki na dovoljen na?in dviguje psihofizi?ne sposobnosti.
dviguje revitalizacijsko sposobnost organizma in pospešuje regeneracijo – odli?na za hitro regeneracijo po napornih treningih in tekmah,
pove?uje krvno in limfno cirkulacijo ter pospeši odvajanje mle?ne kisline iz miši?nih sklopov,
omogo?a, da bolnik (v mnogih primerih) lahko zmanjša ali celo preneha jemati farmakološke preparate,
obnavlja energijski nivo ?lovekovega biopolja in s tem krepi imunski sistem in odpornost organizma proti boleznim,
upo?asnjuje procese staranja in vzdruje regeneracijsko sposobnost organizma tudi v visoki starosti.
 

  BIOENERGIJA je osnovna substanca, energija, ki daje vsem ivim bitjem (ljudem, ivalim in rastlinam) ivljensko energijo. To je energija, ki omogo?a ivljenje in daje mo? za ivljenje in delovanje. Imajo jo samo iva bitja, ?eravno se tega ne zavedajo.

  Beseda bioenergija je skovanka grških besed bios (ivljenje) in grške besede energos (aktiven). Bioenergija je informirana energija s številnimi delovanji in sposobnostmi, ki so potrebni za dobro po?utje, zdravje, normalno delovanje uma, duše in telesa. V teh stanjih bioenergije ne zaznavamo. Pomankanje bioenergije pa se pozna s simptomi, znaki bolezni in razli?nimi boleznimi.  Simptomi in bolezni udarijo ven tam, kjer je telo najslabše. Tam, kjer je najslabši ?len verige. Dovod bioenergije in uravnoteenje bioenergije podpira zdravljenje.

   Znanost je ugotovila, da ivi organizmi izarevajo energetske vibracije - frekvence med 300 in 2000 nanometri. To energijo so poimenovali biopolje ali bioplazma, mi jo na kratko imenujemo avra. 

Avra je energetsko polje, ki obdaja vsak snoven predmet. Pri ?loveku se kae kot sij, arenje ali svetlobno telo okrog telesa. Avra je energetsko polje, biopolje ali subtilen elektromagnetni ovoj, ki preema telo in se širi še zunaj telesa kot energetski podaljšek v prostor. To energetsko polje je pri ?loveku po frekvencah podobno biospektralnemu podro?ju zdrave ?loveške celice. Pri tem so nizkofrekven?ni mikrovalovi in infrarde?i del spektra povezani z nijimi ravnmi telesnega delovanja (presnova, obtok itd.), medtem ko so visokofrekven?ni deli povezani z zavestnimi dejavnostmi (mišlenje, ?ustva, ustvarjalnost, namera).

 

Avra ali energetski ovoj obkroa telo, kot nekakšno jajce in se od fizi?nega telesa razprostira na oddaljenosti cca 70 centimetrov in ve?. Gre za sedem plasti energetskega ovoja, kateri je skozi ?akre povezan s fizi?nim telesom, kot energijski tok, ki kontrolira ivljenske funkcija fizi?nega telesa. Uravnoteena avra predstavlja pogoje zdravega bivanja, višek ali primankljaj energije na dolo?enih mestih, pa predstavlja blokado, motnjo, ki pa se najprej odraa s simptomi bolezni, ?e pa se blokada kroni?no nadaljuje oziroma stopnjuje pride do bolezni na fizi?nem telesu...

 

"Ljudje, rastline ali kozmi?ni prah,

  vsi mi plešemo na skrivnostno melodijo,

  ki jo nekje v daljavi igra nevidni glasbenik."    

                                                      Albert Einstein                                                                                                                                                 

  

 

Za zdravje morata biti avra in telo usklajena in energetsko uravnoteena.

Poškodbe avre so lahko povezane z resnimi duševnimi in telesnimi boleznimi.

 

 

  

       Pred Bioterapijo            Po Bioterapiji

 

Primer bolne osebe pred Bioterapijo (levo) in po Bioterapiji (desno), vidimo, da se je energetsko telo (avra) zelo izboljšalo in s tem tudi fizi?no zdravje. Ruski znanstvenik Kirlian je izumil kamero s katero lahko merimo elektromagnetni ovoj ?loveka ali energetsko telo, ki ga na kratko imenujemo avra. Spodaj je primer zelo bolne osebe, pred in po bioterapiji.

 

  

  

     Pred Bioterapijo              Po Bioterapiji

 
 

 Na inštitutu Joef Štefan v Ljubljani je bil izveden preiskus, pod elektronskim mikroskopom so bili opravljeni posnetki kalcijevega karbonata v raztopini vode, pred obsevanjem z bioenergijo in po obsevanju. V strukturi pred obsevanjem vidimo, da so kristali pravilnih oblik, po obsevanju z bioenergijo g. Doman?i?a in njegovih u?encev, pa se pojavijo ivljenske oblike, strukture cvetov, kar ponazarja ivljenje.. To je direktno viden efekt delovanja bioenergije, takšno delovanje je bilo prvi? videno na svetu, z nobenim drugim delovanjem ni bilo mogo?e dose?i podobnega efekta                                                                                           

(Elektronski mikroskop, Inštitut Joef Štefan, prof.dr.Spomenka Kobe in prof.dr. Anton Jegli?)

PRED OBSEVANJEM Z BIOENERGIJO SO KRISTALI PRAVILNE OBLIKE (slika zgoraj)

 

PO OBSEVANJU Z BIOENERGIJO SO KRISTALI V OBLIKI IVLJENJA   (slike spodaj)

   

                                                                                                                                            

 

POMO? Z BIOENERGIJO  V MARIBORU  , BIOENERGETIK MARIBOR  PTUJ KOROŠKA , BIOENERGIJA MARIBOR,BIOENERGIJA SLOVENJ GRADEC, BIOENERGIJA LENART, BIOENERGIJA DRAVOGRAD,
BIOENERGIJA ZDRAVLJENJE NA DALJAVO , BIOENERGIJA DUPLEK  
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO NA KOROŠKEM RAVNE NA KOROŠKEM ,  BIOENERGIJA BRANKO CIMERMAN
ZDRAVLJENJE PSIHI?NIH BOLEZNI , ZDRAVLJENJE BOLE?IN SKLEPOV HRBTENICE RAMEN , BOLE?INA KOLEN, BOLE?IN ELODCA , ?REVESJA , JETER  OL?A , BOLEZNI Š?ITNICE  , PUTIKA BOLEZNI O?I UŠES , BOLEZNI GRLA , RAK KARCINOM TUMOR , PROSTATA TUMOR
STRES ANTISTRESNE TERAPIJE , ALERGIJE , NEPLODNOST , MENIEROVA BOLEZEN , EPILEPSIJA , MIGRENA , BOLEZNI LEDVIC , BOLEZNI SRCA , ANGINA PEKTORIS , OSTEOPOROZA , KR?NE ILE , DIABETES , ZDRAVLJENJE GANGRENE , PROSTATA , ZDRAVLJENJE  IMPOTENCE , NEVROMUSKULATORNE BOLEZNI , MIŠI?NA DISTROFIJA, MULTI PLA SKLEROZA ,ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE KOLENA, ZDRAVLJENJE GLENJA, ZDRAVLJENJE KOLKA KOLKOV, ZDRAVLJENJE ANGINA PECTORIS
 

 

 

SLIKE

aaa