BOLEZNI
natisni

Bolezni

 

 
BIOENERGIJA je energijska metoda, s katero lajšamo in/ali odpravljamo
vse vrste zdravstvenih teav (bolezni, poškodbe, bole?ine, stiske).
Energijski poseg ima zelo mo?ne terapevtske u?inke – v organizmu sproi
procese samoregulacije in t.i. biološko resonanco, kar ima za posledico
normalizacijo biokemi?nih  procesov in fizioloških funkcij,
izboljšanje zdravstvenega stanja in/ali popolno ozdravitev.
 
Bolezni, ki se najbolj pogosto obravnavajo (vseh ne moremo našteti)
 
 
 
 
 
 
 
BOLEZNI
 
- ALERGIJE
- ALZHEIMERJEVA BOLEZEN
- ARTROZA, REVMATOIDNI ARTRITIS
- ASTMA, BRONHITIS, PLJU?A
- BOLE?INE V RAMI ,KOMOLCU ZAPESTJU
- BOLE?INE V KOLKIH IN KOLENU
- BOLE?INE V KRIU, HRBTENICI IN V VRATU
- BOLE?INE V STOPALU IN GLENJU
- BOLE?INE V ROKAH IN NOGAH
- BOLEZNI PSIHE, GLAVE
- BOLEZNI OTROK
- BOLEZNI SRCA
- BOLEZNI ELODCA
- BOLEZNI JETER
- BOLEZNI LEDVIC
- BOLEZNI O?I
- BOLEZNI MIŠIC
- ?REVESJE
- DEGERATIVNE BOLEZNI PLJU?
- DIABETES
- DOJKE (MASTITIS, MASTOPATIJE, TELITIS, RAK..)
- EPILEPSIJA
- GLAVOBOL, MIGRENA
- GANGRENA
- HEMEROIDI
- HERPES
- IŠIJAS
- KIFOZA
- KR?NE ILE
 -LEVKEMIJA
- MALIGNE BOLEZNI CELIC  (LIMFOM)
- MASTITIS
- MEHUR
- MENSTRUALNE TEAVE
- MOŠKI PROBLEMI  (neplodnost, problemi z modi,varikokela, prostata...)
- MOGANSKI TUMOR
- MULTIPLA SKLEROZA
- NEVROMUSKULARNE BOLEZNI (parkinsonova bolezen, Miastenia Gravis)
- NEPLODNOST (moška, enka)
- O?I ( vse bolezni, dioptrija, dvojni vid)
- OSTEOPOROZA
- PUTIKA
- PLJU?A (degerativne bolezni plju?)
- PROSTATA
- RAK, KARCINOM, METASTAZE, TUMOR
- SINUSI
- SJOGRENOV SINDROM
- Š?ITNICA
- SKOLIJOZA
- TEAVE S HOLESTEROLOM, OL?NI KAMNI
- TEAVE S HRBTENICO
   (KIFOZA,LORDOZA,SKOLIOZA)
- TEAVE S KRVJO, KRVNE BOLEZNI, LEVKEMIJA
- TEAVE Z UŠESI,
- TEAVE S KOO (derma, psoriaza-luskavica)
- ENSKI PROBLEMI (maternica, jaj?niki, neplodnosti..)
- OL?, JETRA, HOLESTEROL
 

Z bioenergijo lahko lajšamo in/ali odpravljamo vse bolezni z enakim uspehom. Odvisno od bolezni in stadija, bo pri nekaterih prišlo do popolne odsotnosti bolezni, pri drugih do ublaitve simptomov ali do zaustavitve napredovanja bolezni. Za vsako bolezen se izvaja specifi?na terapija, vse terapije trajajo 4 zaporedne dni. Bioenergija se lahko izvaja individualno, skupinsko ali na daljavo.  

 

 

 Ta oblika obravnave  z bioenergijo je princip odprave vzrokov in ne posledic, zato je to najbolj naraven princip podpora telesu brez kemi?nih substanc in nasilnega vdiranja v telo, zato obnavlja duha in telo ?loveka in tako celovito krepi mo? osebe in  ne samo fizi?no telo, kot to delajo nekatere druge oblike sodobnega zdravljenja. Vzrok fizi?ne bolezni je velikokrat   posledica  stanja duha ali psihe.

Znanost je ugotovila, da kroni?ni negativni stres predstavlja         75-90% vseh obiskov pri zdravniku, stres pa je glavni krivec za oslabitev imunskega sistema, zato je vzrok za številne simptome in bolezni.

 
   Dobro je poznan rek "kako sem brez energije",  ko nam manjka energije smo utrujeni, ko je imamo še manj smo bolani, takrat se nam zgodi, da nam je padla odpornost imunskega sistema in zbolimo, vsaka oseba ima  svoj šibki ?len v verigi svojega zdravja in tam najprej  zboli.
 
  Znanost je ugotovila, da kroni?ni negativni stres predstavlja 75-90% vseh obiskov pri zdravniku. Stres pa je glavni krivec za oslabitev imunskega-obrambnega sistema telesa, zato  je le ta vzrok za številne simptome in bolezni, kot so števil?ne sr?no ilne bolezni, od angine pektoris, sr?nega infarkta, do motenj sr?nega ritma, sr?nega popuš?anja, moganske kapi, zadebeltve sr?ne mišice in tudi do nenadne sr?ne ustavitve. Po gostosti so zaradi stresa na drugem mestu psihiatri?ne bolezni, kot sta anksioznost in depresija ter druga stanja psihe.  
   Med mnoge presnovne bolezni, ki so povezane s stresom, sodijo sladkorna bolezen tipa 2, pove?anje holesterola, debelost in številne druge bolezni trebušne votline. Z oslabljenim imunskim sistemom je povezan tudi pojav alergij, astme, glavobolov, bole?in v kriu in seveda tudi rakastih bolezni. Bole?inska in vnetna stanja, so odraz previsokega potenciala energije in predstavljajo anomalijo na energetskem ovoju telesa, zato je potrebno vzpostaviti ravnoteje...  
 
    Ko oja?amo imunski sistem, odpravimo vzroke bolezni se telo se zdravi samo. Ravno to po?nemo z bioenergijo, saj na najbolj naraven na?in oja?amo imunski sistem brez kemi?nih vplivov in fizi?nega poseganja v telo. Tako odpravimo  tudi bolezni, za katere se velikokrat  z obi?ajnimi  medicinskimi raziskavami ne najde vzroka, pacien samo toi, da je bolan, pregledi pa ne ugotovijo bistvenih odstopanj od normalne slike zdrave  osebe. Ve?krat se tudi zgodi, da so simptomi a tipi?ni oziroma  zavajajo?i in po pri?evanjih mnogih se ne malokrat zgodi, da so pacienti bili prvotno zdravljeni za napa?no bolezen.
 
Aura druge osebe pred noenjem maj?keAura druge osebe po noenju maj?ke
           Pred Bioterapijo               Po Bioterapiji
 
Primer  bolane osebe pred Bioterapijo (levo) in po Bioterapiji (desno), vidimo, da se je energetsko telo (aura) zelo izboljšalo in s tem tudi fizi?no zdravje. Ruski znanstvenik Kirlian je izumil kamero s katero lahko merimo elektro magnetni ovoj ?loveka ali energetsko telo ,ki ga na kratko imenujemo aura.  Spodaj je primer zelo bolane osebe.
 
 
Aura prve osebe pred noenjem maj?keAura prve osebe po noenju maj?ke
       Pred Bioterapijo                    Po Bioterapiji

 

Na inštitutu Joef Štefan v Ljubljani je bil izveden preiskus, pod elektronskim mikroskopom so bili opravljeni posnetki kalcijevega karbonata v raztopini vode, pred obsevanjem z bioenergijo in po obsevanju. V strukturi pred obsevanjem vidimo, da so kristali pravilnih oblik, po obsevanju z bioenergijo g. Doman?i?a in njegovih u?encev, pa se pojavijo ivljenske oblike, strukture cvetov, kar ponazarja ivljenje.. To je direktno viden efekt delovanja bioenergije, takšno delovanje je bilo prvi? videno na svetu, z nobenim drugim delovanjem ni bilo mogo?e dose?i podobnega efekta.                                                                    

(Elektronski mikroskop, Inštitut Joef Štefan, prof.dr.Spomenka Kobe in prof.dr. Anton Jegli?)

PRED OBSEVANJEM Z BIOENERGIJO SO KRISTALI PRAVILNE OBLIKE (slika zgoraj)

 

PO OBSEVANJU Z BIOENERGIJO SO KRISTALI V OBLIKI IVLJENJA   (slike spodaj)

 

 

 

 
POMO? Z BIOENERGIJO  V MARIBORU  , BRANKO CIMERMAN  BIOENERGETIK MARIBOR  PTUJ KOROŠKA , BIOENERGIJA MARIBOR,BIOENERGIJA SLOVENJ GRADEC, BIOENERGIJA LENART, BIOENERGIJA DRAVOGRAD,
BIOENERGIJA ZDRAVLJENJE NA DALJAVO , BIOENERGIJA DUPLEK 
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO NA KOROŠKEM RAVNE NA KOROŠKEM , 
ZDRAVLJENJE PSIHI?NIH BOLEZNI , ZDRAVLJENJE BOLE?IN SKLEPOV HRBTENICE RAMEN , BOLE?INA KOLEN, BOLE?IN ELODCA , ?REVESJA , JETER  OL?A , BOLEZNI Š?ITNICE  , PUTIKA BOLEZNI O?I UŠES , BOLEZNI GRLA , RAK KARCINOM TUMOR , PROSTATA TUMOR
STRES ANTISTRESNE TERAPIJE , ALERGIJE , NEPLODNOST , MENIEROVA BOLEZEN , EPILEPSIJA , MIGRENA , BOLEZNI LEDVIC , BOLEZNI SRCA , ANGINA PEKTORIS , OSTEOPOROZA , KR?NE ILE , DIABETES , ZDRAVLJENJE GANGRENE , PROSTATA , ZDRAVLJENJE  IMPOTENCE , NEVROMUSKULATORNE BOLEZNI , MIŠI?NA DISTROFIJA, MULTI PLA SKLEROZA ,ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE KOLENA, ZDRAVLJENJE GLENJA, ZDRAVLJENJE KOLKA KOLKOV, ZDRAVLJENJE ANGINA PECTORIS MERITVE SEVANJ RADIESTEZIJSKE MERITVE VODNO TOKOVI
 

SLIKE

aaa